Planuri valabile pentru anul universitar 2023-2024

EFAT Anul I

Semestrul I

 • Psihomotricitate
 • Imagine şi publicitate în activităţile de agrement în turism
 • Legislaţie şi etică în sport
 • Fiziologia efortului fizic

Discipline opţionale

 • Alpinism şi escalada
 • Discipline de combat

Discipline facultative

 • Sporturi de iarnă – snowboarding şi schi de tură

Semestrul II

Discipline opţionale

 • Proiectarea şi coordonarea activităţilor sportive şcolare de agrement
 • Potenţialul şi amenajările în agrementul turistic românesc

Discipline facultative

 • Aplicaţii nautice şi tehnici de manevrare a ambarcaţiunilor

EFAT Anul II

Semestrul III

Discipline opţionale

 • Fitness
 • Sportul pentru toţi

Semestrul IV

Discipline opţionale