STUDIA UNIVERSITATIS „BABES-BOLYAI” EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE SERIES

PREZENTARE

Revista Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae, publicaţia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a fost publicată începand cu anul 1993, ca parte a colecţiei Studia Universitatis Babeş-Bolyai. În perioada 1995-1996, 1997-1998 numerele revistei au apărut într-un volum comun. Din anul 1999 şi până în 2004 revista a apărut anual; în perioada 2005-2007 ritmicitatea de apariţie a fost de 2 volume pe an; din 2008 sunt publicate anual patru numere. Revista este publicată trimestrial (martie, iunie, septembrie, decembrie) iar lucrările sunt acceptate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză). Articolele vor fi redactate în format Word. Expedierea se face prin e-mail (studia.fefs@yahoo.com) sau pe suport electronic şi listate.

SCOP ŞI OBIECTIVE

  • Includerea revistelor în baze de date internaţionale.
  • Difuzarea revistelor în străinătate pe bază de contract de abonament şi comenzi.
  • Creşterea numărului de articole cu autori străini.
  • Publicarea tuturor articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională.
  • Calitatea traducerilor, procesul de referare a articolelor.
  • Existenţa rezumatelor articolelor în limbi de circulaţie internaţională.
  • Vizibilitatea ediţiilor în format electronic pe internet.
  • Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Indexarea