Decan

Prof. univ. dr. Gomboș Leon

Prodecan

Conf. dr. Boros-Balint Iuliana

Curriculum Vitae

Prodecan

Lect. dr. Gherman Alexandru Andrei

Director Școală doctorală

Prof. univ. dr. Habil. Grosu Emilia Florina

Școală Doctorală

Director Departament

Prof. univ. dr. Ciocoi-Pop Dumitru Rareş

Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice

Director Departament

Lect. dr. Nuț Ramona Ancuța 

Departamentul de Sporturi Individuale

Director Departament

Conf. dr. Baciu Marius Alin

Departamentul de Jocuri Sportive