Burse

  • Dosarele pentru obținerea bursei din cadrul IFR se depun în varianta electronică cu semnăturile în original, scanate și expediate prin email la adresa sport@ubbcluj.ro

  • IMPORTANT: CERERILE PENTRU ACORDAREA BURSEI DIN SEMESTRUL II VOR FI ÎNCĂRCATE PÂNĂ LA DATA DE 15 martie 2024 ORA 16:00 ÎN PLATFORMA DE LA ADRESA: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

  • IMPORTANT: CNP-urile trebuie obligatoriu completate înainte de încărcarea dosarului de bursă pentru toate persoanele din componența familiei, respectiv studentul titular. Ulterior aceste date nu mai pot fi completate.

  • Perioada de depunere a dosarelor este 26.02.2024 ora 08:00 – 15.03.2024 ora 16:00

  • IMPORTANT: DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE VOR FI SCANATE ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF ȘI VOR FI ÎNCĂRCATE PÂNĂ LA DATA DE 14 martie 2024 ÎN PLATFORMA DE LA ADRESA: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/. In 15 martie 2024 se pot completa doar dosarele incomplete depuse până în data de 14 martie 2024. DUPĂ DATA DE 15 martie 2024 ORA 16,00 NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI CU ACTE JUSTIFICATIVE LA DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ.

  • VENITUL MAXIM ADMIS PE MEMBRU DE FAMILIEvenit net de 1958,33 lei/membru de familie pe lunile februarie 2023- ianuarie 2024

  • Studenții care încarcă pe platforma actele de bursa socială vor primi informații privind neconcordanța actelor pe e-mail de student al UBB!! (Click pe regulament)

  • Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul și se regăsește la art. 19 (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) și Art. 19 (5) – studenții care solicită pe motive medicale conform Regulamentului de burse

  • Studenții nu vor solicita organelor fiscale Adeverințele de venit, această sarcină va fi preluată de către unul din membrii Comisiei de burse, în baza acordurilor olografe ale solicitantului și membrilor familiei.