Școala Doctorală Educație Fizică și Sport

Director

  • Prof. univ. dr. habil. Emilia Florina Grosu

Conducători de doctorat

  • Prof. univ. dr. habil. Emilia Florina Grosu
  • Prof. univ. dr. habil. Iosif Sandor
  • Prof. univ. dr. habil. Emanuele Isidori
  • Conf. univ. dr. habil. Dan Monea

Secretar

  • Referent de spec. Emanuela Barboni
  • Conferințe
  • Proiecte
  • Conferința Națională a Școlilor Doctorale din domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
  • Proiect POCU