PhD department

Director

 • Prof. univ. dr. habil. Emilia Florina Grosu

Conducători de doctorat

 • Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Monea
 • Prof. univ. dr. habil. Iacob Hanțiu
 • Prof. univ. dr. habil. Emilia Florina Grosu
 • Prof. univ. dr. habil. Iosif Sandor
 • Conf. univ. dr. habil. Dan Monea

Secretar

 • Referent de spec. Emanuela Barboni
 • Hotărâre nr. 47/19.04.2021 privind aprobarea calendarului şi a actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2021
 • Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2021-2022
 • Anexa la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2021-2022
 • Studii postdoctorale
 • Profilul științific al conducătorilor de Doctorat
 • Planurile de învățământ
 • Fișele disciplinelor
 • Chestionar de satisfacție studenți
 • Listă doctoranzi
 • Revista STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE
 • Procedura de susţinere publică a tezei
 • Ghid de redactare a tezei de doctorat 2021
 • Ghid de redactare a tezei de doctorat 2018
 • Susţinerile publice ale tezelor de doctorat
 • Conferințe
 • Proiecte
 • Conferința Națională a Școlilor Doctorale din domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
 • Proiect POCU