home-slide3-black

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Recunoaştere Profesională

Universitatea Babeş-Bolyai cu cei 44.676 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, şi cursanţi și 1405 de cadre didactice, se bucură de o poziţie prestigioasă şi de o atractivitate ridicată; aceasta întreţine una din cele mai extinse oferte de studii, în diferite limbi, de pe continent. În Metaranking-ul Universitar-2017, elaborat de asociația Ad Astra a cercetătorilor români, UBB este prima universitate din ţară, prin prisma vizibilităţii şi a impactului universităţilor româneşti în clasamentele internaţionale.

Resurse

Conform tendinţelor internaţionale privind regăsirea informaţiei, din 2012 a fost introdus şi configurat portalul unic de interogare simultană a catalogului on line şi resurselor electronice, prin platforma EBSCO Discovery Services (EDS), care permite selectarea titlurilor şi exportarea directă a lor în aplicaţii de gestionare baze de date proprii precum EndNote, Zotero, RefWorks, opţiune necesară procesului de documentare şi cercetare. În paralel, a fost configurată platforma DSpace www.dpace.bcucluj.ro care permite interogarea full text a bibliotecii digitale, acolo unde a fost posibil acest lucru. Pentru creşterea vizibilităţii documentelor din cadrul acesteia, tot în anul 2012 s-a reuşit transpunerea bibliotecii electronice din Dspace în renumitul catalog WorldCat ce rulează pe platforma OCLC (Online Catalog of Library of Congress).

Practică

Facultatea are numeroase colaborări cu parteneri de prestigiu (cluburi sportive, scoli, spitale etc) care permit studenţilor să ia contact din anii studenţiei cu activitatea specifică specializării în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. De asemenea activitatea de voluntariet este o preocupare permanent a facultăţii, studenţii fiind implicaţi în numeroase activităţi extracuriculare.

Calitatea procesului de învăţare

Mecanismele de asigurare a calităţii privesc toate activităţile de management universitar, management administrativ, respectiv activităţile de predare-învăţare, cercetare ştiinţifică şi servicii academice. La nivelul facultăţii există un Regulament de organizare şi funcţionare care respectă reglementările legale în vigoare.

Program tutorial

Facultatea noastră a implementat printre primele Sistemul Tutorial. Acesta încurajează comunicarea şi deschiderea studenţilor faţă de Universitate şi mediul academic. Reprezintă un sistem şi un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar. Tutorii oferă îndumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti şi încurajează împărtăşirea cunoştinţelor şi aptitudinilor studenţilor, ameliorând rezultatele şcolare.

Cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul universităţii acoperă trei componente fundamentale: (1) cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2) dezvoltarea (generarea prin cercetare de produse şi servicii prototip inovative) şi (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor şi produselor inovative). Strategia cercetării ţine seama de potenţialul ştiinţific existent, de tradiţiile valoroase, de problemele şi direcţiile de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional, fiind garantată libertatea de cercetare, de activitate artistică şi de transfer de cunoştinţe şi faptul că activitatea proprie de investigaţie ştiinţifică, validată prin lucrări publicate, este criteriul fundamental de evaluare a calificării academice


Viziunea noastră

01. Students growth

Students will receive support for taking part in national and international competitions, for getting involved in voluntary and/or research programs, as well as for performing extracurricular activities. Establish monitoring and evaluation programs regarding the career path of alumni, which will facilitate study programs to be better correlated with requirements and expectations of the economic sector.

02. Best learning practice

Through the development of transversal students’ skills, by means of the curriculum, but also by means of professional training and internship programs. Efforts for raising the level of selectivity for candidates admitted to the study programs will continue. The weight given to professional training and internship programs aiming at developing skills needed on the labor market will improve.

03. Focus on targets

Establishing post-bachelor programs – master programs, doctoral programs and postdoc programs, in the traditional fields, but in new fields as well, whereas international collaborations and partnerships with other universities and academic and research institutions are encouraged.

04. Interdisciplanary model

The Babeș-Bolyai University and the Faculty of Physical Education and Sport promote interdisciplinary approaches and cooperation, in their most diverse forms, with other universities/faculties from Cluj, from within the country and from abroad, including cooperation with renowned experts from other prestigious institutions at national and international level.

Turul complexului universitar

Ultimele noutăţi

14 Jun, 2019

Curs Festiv

Stimată doamnă/stimate domnule, profesor, Studenții Facultății de Educație Fizică și Sport, promoția 2019, au onoarea de a vă invita să le fiți alături la Cursul Festiv care va avea...

Detalii

20 Nov, 2019

Crosul de toamna

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Organizatori: Lector dr. Gherţoiu Dan Mihai Drd. Patrascu Adrian Organizează “CROSUL DE TOAMNĂ”   Pentru studenţii Anului I de la...

Read more

11 Oct, 2019

A V-a Conferinţă Internaţională a Consortiului Universitaria

Between 11th and 12th of October 2019 the Faculty of Physical Education and Sport organizes the 5th edition of the international conference of the Universitaria Consortium under the title...

Read more

1 Jul, 2019

Susținerile publice ale tezelor de doctorat

Link 5 Iulie 2019_ora 10.00 5 Iulie 2019_ora 12.00 10 Iulie 2019_ora 10.00 10 Iulie 2019_ora 12.00

Read more

6 Jun, 2019

Cazare 2019-2020

Studenții Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea Babeș-Bolyai depun cererile de cazare în căminele studențești prin completarea unui formular online disponibil pe site-ul http://sport.ubbcluj.ro la secțiunea „STUDENȚI”. Termenul limită...

Read more
Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor