Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice

Nr. Nume și prenume
1 Prof. univ. dr. Ciocoi-Pop Dumitru Rareş – Director de departament
2 Prof. univ. dr. Habil. Sandor Iosif
3 Conf. dr. Boroș-Balint Iuliana
4 Conf. dr. Macra-Oşorhean Maria Daniela
5 Lect. dr. Barboş Ion Petre
6 Lect. dr. Bulduş Codruţa Florina
7 Lect. dr. Deak Graţiela Flavia
8 Lect. dr. Gherţoiu Dan Mihai
9 Lect. dr. Maniu Dragoş Adrian
10 Lect. dr. Simon-Ugron Agnes
11 Lect. dr. Vădan Anca Lucia
12 Asist. drd. Mureșan Dorin Alexandru

Cadre didactice asociate

Nr. Nume și prenume
1 Prof. univ. dr. Tache Simona
2 Conf. dr. Palaghita Letiția
3 Conf. dr Gligor Elena
4 Conf. dr. Szeplaki Attila