Reprezentanţi în Senatul Universităţii

Cadre Didactice Senatori

Conf. dr. Pop Nicolae Horaţiu

Conf. dr. Boros-Balint Iuliana

Studenţi Senatori

Stud. Crișan George

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca