Hallgatói tudnivalók

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SPORTIVI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Comunicat CTP abonamente studenti an universitar 2021-2022

Grupe an universitar 2021-2022

 

COVID – Declaratie pe proprie raspundere

GLISARI 2021

 

Anunt ridicare acte 2021

Informatii studenti – intrerupere studii / prelungide de scolaritate / mobilitati (transfer) / reinmatriculare

Eliberare diplome Licență

2021 Doktori Iskola szabályzata

În atenția studenților audienți la limba engleză

Legislație privind programul Euro 200 – 2021

 

Orar Policlinica Studenteasca

Facilitati Biblioteca

Hotarare HCA

Activitatea didactica FEFS – ON LINE!

Adresa CFR Calatori

Lista adreselor de e-mail pentru corespondența cu CFR

Instructiuni confirmare calitate student de catre facultate

Anunt trimitere acte

Cum se va desfășura activitatea în anul universitar 2020-2021?

A 2019-2020-as tanév végi médiák és sorrendek

    Alapképzés

 

Întrerupere/prelungire de studii, reînmatriculări, mobilități

Anunț important absolvenți Licență

Anunț important absolvenți Master

Studenți în prelungire de studii – competență ligvistică

Regulament pentru sportivii de performanță

ECTS_FEFS belső szabályzat

ECTS Szabályzat

Nyelvvizsga 2020

Model cerere – Euro 200 

Declarație de bunuri mobile și imobile – Euro 200

Legislație privind programul Euro 200

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Adresă privind programul Euro 200

Decizia UBB privind acordarea de ajutor financiar privind achiziționarea de calculatoare – Euro 200

Adresa acordare ajutor laptop

Completare dosar ajutor social-FEFS-rev.doc

În atenția studenților care au depus cereri pentru bursă socială

HCA_privind_prelungirea_suspendarii_activitatilor_didactice_fata_in_fata_in_UBB_30.03.2020

HCA privind prelungirea perioadei de suspendare a activitaților didactice în UBB

HCA privind suspendarea activitatilor didactice_Coronavirus_10.03.2020

Lista studenților cu drept de vot – Martie 2020

Informații privind proiectul POCU – Școala Doctorală

Susținerile publice ale tezelor de doctorat

XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK)

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZATA –az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Ösztöndíj szabályzat

Hallgatói status 

CFCIDFR szabályzat

Élsportolói szabályzat

Ösztöndíj szabályzat –  IFR

2018 Doktori Iskola szabályzata

Academic Info (jegyek, tanulmányi szerződés, tanári teljesítmény értékelése stb.)

2018-2019 tanév élsportolóinak listája és kedvezményei

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca