Informatii utile

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SPORTIVI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Comunicat CTP abonamente studenti an universitar 2021-2022

Grupe an universitar 2021-2022

 

COVID – Declaratie pe proprie raspundere

GLISARI 2021

 

Anunt ridicare acte 2021

Informatii studenti – intrerupere studii / prelungide de scolaritate / mobilitati (transfer) / reinmatriculare

Eliberare diplome Licență

Regulament Școală doctorală 2021

În atenția studenților audienți la limba engleză

Legislație privind programul Euro 200 – 2021

HG 1294/2004
Legea 269/2004 cu modif si compl ulterioare
Depunerea dosarelor EURO 200
Adresa ME 27963 din 16.04.2021

 

Orar Policlinica Studenteasca

Facilitati Biblioteca

Hotarare HCA

Activitatea didactica FEFS – ON LINE!

Adresa CFR Calatori

Lista adreselor de e-mail pentru corespondența cu CFR

Instructiuni confirmare calitate student de catre facultate

Anunt trimitere acte

Cum se va desfășura activitatea în anul universitar 2020-2021?

LISTA STUDENTILOR ORDONATI DUPA CREDITE OBTINUTE SI MEDIA ANUALA (la finalul anului universitar 2019-2020)

Licență

Master

 

Întrerupere/prelungire de studii, reînmatriculări, mobilități

Anunț important absolvenți Licență

Anunț important absolvenți Master

Studenți în prelungire de studii – competență ligvistică

Regulament pentru sportivii de performanță

Anexa Regulament ECTS_FEFS

Anexa Regulament ECTS

Competență lingvistică 2020

Model cerere – Euro 200 

Declarație de bunuri mobile și imobile – Euro 200

Legislație privind programul Euro 200

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Adresă privind programul Euro 200

Decizia UBB privind acordarea de ajutor financiar privind achiziționarea de calculatoare – Euro 200

Adresa acordare ajutor laptop

Completare dosar ajutor social-FEFS-rev.doc

În atenția studenților care au depus cereri pentru bursă socială

HCA_privind_prelungirea_suspendarii_activitatilor_didactice_fata_in_fata_in_UBB_30.03.2020

HCA privind prelungirea perioadei de suspendare a activitaților didactice în UBB

HCA privind suspendarea activitatilor didactice_Coronavirus_10.03.2020

Lista studenților cu drept de vot – Martie 2020

Informații privind proiectul POCU – Școala Doctorală

Susținerile publice ale tezelor de doctorat

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanta

Regulament burse IFR

Regulament Scoala Doctorala 2018

Academic Info (note, contracte de studii, evaluare cadre didactice etc)

 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca