Hallgatói tudnivalók

HG privind legimitațiile de transport

Activitatea didactica FEFS – ON LINE!

Facilități Biblioteca Centrală Universitară (BCU) „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Anunț burse 2020

Listă finală cazare 2020-2021

Listă preliminară cazare 2020-2021

Cum se va desfășura activitatea în anul universitar 2020-2021?

LISTA STUDENTILOR ORDONATI DUPA CREDITE OBTINUTE SI MEDIA ANUALA (la finalul anului universitar 2019-2020)

    Licență

   Master

 

Întrerupere/prelungire de studii, reînmatriculări, mobilități

Anunț important absolvenți Licență

Anunț important absolvenți Master

Studenți în prelungire de studii – competență ligvistică

Regulament pentru sportivii de performanță

Anexa Regulament ECTS_FEFS

Anexa Regulament ECTS

Competență lingvistică 2020

Model cerere – Euro 200 

Declarație de bunuri mobile și imobile – Euro 200

Legislație privind programul Euro 200

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Adresă privind programul Euro 200

Decizia UBB privind acordarea de ajutor financiar privind achiziționarea de calculatoare – Euro 200

Adresa acordare ajutor laptop

Completare dosar ajutor social-FEFS-rev.doc

În atenția studenților care au depus cereri pentru bursă socială

HCA_privind_prelungirea_suspendarii_activitatilor_didactice_fata_in_fata_in_UBB_30.03.2020

HCA privind prelungirea perioadei de suspendare a activitaților didactice în UBB

HCA privind suspendarea activitatilor didactice_Coronavirus_10.03.2020

Lista studenților cu drept de vot – Martie 2020

Informații privind proiectul POCU – Școala Doctorală

Susținerile publice ale tezelor de doctorat

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanţă

Regulament burse IFR

Regulament Scoala Doctorala

Academic Info (note, contracte de studii, evaluare cadre didactice etc)

 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca