Informatii utile

Informații privind proiectul POCU – Școala Doctorală

Susținerile publice ale tezelor de doctorat

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanta

Regulament burse IFR

Regulament Scoala Doctorala

Academic Info (note, contracte de studii, evaluare cadre didactice etc)

 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca