home-slide3-black

Educaţie pentru sănătate și performanţă

home-slide2-black

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

home-slide1

Infrastructură sportivă modernă

slide_3

Comunitate studenţească activă

home-slide4-black

Campus universitar accesibil

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Recunoaștere profesională

Universitatea Babeş-Bolyai cu cei 44.676 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, şi cursanţi și 1405 de cadre didactice, se bucură de o poziţie prestigioasă şi de o atractivitate ridicată; aceasta întreţine una din cele mai extinse oferte de studii, în diferite limbi, de pe continent. În Metaranking-ul Universitar-2017, elaborat de asociația Ad Astra a cercetătorilor români, UBB este prima universitate din ţară, prin prisma vizibilităţii şi a impactului universităţilor româneşti în clasamentele internaţionale.

Online

Conform tendinţelor internaţionale privind regăsirea informaţiei, din 2012 a fost introdus şi configurat portalul unic de interogare simultană a catalogului on line şi resurselor electronice, prin platforma EBSCO Discovery Services (EDS), care permite selectarea titlurilor şi exportarea lor directă în aplicaţiile proprii de gestionare a bazelor de date, precum EndNote, Zotero, RefWorks, opţiune necesară procesului de documentare şi cercetare. În paralel, a fost configurată platforma DSpace www.dpace.bcucluj.ro care permite interogarea full text a bibliotecii digitale, acolo unde a fost posibil acest lucru.

Practică

Facultatea are numeroase colaborări cu parteneri de prestigiu (cluburi sportive, școli, spitale etc.) care permit studenţilor să ia contact din anii studenţiei cu activitatea specifică specializării, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. De asemenea activitatea de voluntariat este o preocupare permanentă a facultăţii, studenţii fiind implicaţi în numeroase activităţi extracurriculare.

Calitatea procesului de învăţare

Mecanismele de asigurare a calităţii însumează toate activităţile de management universitar, management administrativ, respectiv activităţile de predare-învăţare, cercetare ştiinţifică şi servicii academice. La nivelul facultăţii există un Regulament de organizare şi funcţionare care respectă reglementările legale în vigoare.

Program Tutorial

Facultatea noastră a implementat printre primele Sistemul Tutorial. Acesta încurajează comunicarea şi deschiderea studenţilor faţă de Universitate şi mediul academic. Reprezintă un sistem şi un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar. Tutorii oferă îndrumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didactice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti şi monitorizează rezultatele şcolare.

Cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul universităţii acoperă trei componente fundamentale: (1) cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2) dezvoltarea (generarea prin cercetare de produse şi servicii prototip inovative) şi (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor şi produselor inovative). Strategia cercetării ţine seama de potenţialul ştiinţific existent, de tradiţiile valoroase, de problemele şi direcţiile de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional. Este garantată libertatea de cercetare, creația artistică şi transfererul de cunoştinţe. Activitatea proprie de investigaţie ştiinţifică, validată prin lucrări publicate, este criteriul fundamental de evaluare a calificării academice.


Viziunea noastră

01. Students growth

Studenții vor fi sprijiniți să participe la competiții naționale și internaționale, să se implice în programe de voluntariat și/sau de cercetare, precum și să desfășoare activități extracurriculare. Dezvoltarea de programe de monitorizare și evaluare a traseului profesional al absolvenților, ceea ce va permite o mai bună corelare a programelor de studii cu cerințele și așteptările mediului economic.

02. Best learning practice

Prin dezvoltarea competențelor transversale ale studenților, atât prin curriculum, cât și prin programe de practică profesională și de internship. Dezvoltarea de programe postlicență - masterat, doctorat și post-doctorat, atât în domeniile tradiționale, cât și în domenii noi, fiind încurajate și susținute colaborările și parteneriatele internaționale cu alte universități și instituții academice și de cercetare.

03. Focus on targets

Vor continua demersurile orientate spre ridicarea gradului de selectivitate a candidaților admiși la programele de studii. Va crește importanța acordată practicii profesionale și programelor de tip internship menite să creeze competențele cerute de piața muncii.

04. Interdisciplanary model

Universitatea Babeș-Bolyai și Facultatea de Educație Fizică și Sport vor promova interdisciplinaritatea și cooperarea, în cele mai diverse forme ale sale, atât cu alte universități/facultăți din Cluj, cât și din țară și străinătate, inclusiv prin stabilirea de colaborări cu specialiști de renume de la alte instituții prestigioase pe plan național și internațional.

Turul complexului universitar

Ultimele noutăţi

4 Dec, 2018

Crosul de toamnă – ediţia 2018

În cadrul manifestărilor sportive din Municipiul Cluj în data de 17.11.2018 a avut loc “Crosul de toamnă”, ediţia 2018. Desfăşurat sub egida Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din...

Detalii

28 Jan, 2016

Photography workshop

Lorem ipsum dolor sit amet, ei tincidunt persequeris efficiantur vel, usu animal patrioque omittantur et. Timeam nostrud platonem nec ea, simul nihil delectus has ex.

Read more

28 Jan, 2016

10 October Open day

Lorem ipsum dolor sit amet, ei tincidunt persequeris efficiantur vel, usu animal patrioque omittantur et. Timeam nostrud platonem nec ea, simul nihil delectus has ex.

Read more

28 Jan, 2016

Next students meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, ei tincidunt persequeris efficiantur vel, usu animal patrioque omittantur et. Timeam nostrud platonem nec ea, simul nihil delectus has ex.

Read more

Discover the Campus

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca