(Română) Administrativ

Toadere Monica – administrator șef, responsabil taxe

Butum Tiberiu Dumitru – Inginer Sistem

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca