Alumni

Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi cea mai veche, cea mai mare și, din multe puncte de vedere, cea mai prestigioasă universitate din România. Instituția are clare antecedente care coboară în perioada Renașterii și s-a născut sub semnul distinct al multiculturalismului: un principe maghiar al Transilvaniei, Ștefan Báthory, ajuns între timp și rege al Poloniei (în fapt, al Uniunii polono-lituaniene), la insistențele părintelui iezuit italian Antonio Possevino, emitea la Vilnius (în capitala Lituaniei de azi), în 1581, decretul de înființare a Colegiului Major clujean (de rang superior, egal cu al universităților din Germania, Franța și Italia); primul rector a fost polonez, profesorii au fost italieni, polonezi, maghiari sau germani, studenții urmau să fie de diferite confesiuni și etnii; era menit să ajungă între aceștia și principele ortodox român Nicolae Pătrașcu, fiul și moștenitorul marelui voievod și domn Mihai Viteazul. Lecțiile s-au predat la această universitate, de-a lungul timpului, în latină, maghiară, germană și – după Primul Război Mondial – și în română sau în limbi de circulație internațională. Erorile și exagerările de tip naționalist, petrecute în perioada modernă și contemporană, oscilațiile dintre acceptare și excludere sau dintre toleranță reală și formală, întâlnite peste tot în lume, nu au ocolit nici instituția noastră, dar i-au reafirmat mereu – chiar și în timpuri vitrege – vocația de “mamă binefăcătoare” (alma mater napocensis) pentru toți cei reuniți sub semnul învățăturii și al educației (litteris et virtuti).

Universitățile au devenit peste tot în Europa Centrală și de Răsărit, în epoca modernă mai ales, promotoare ale ideilor de emancipare națională și de construcție a edificiilor naționale. Ele au fost instituțiile care, prin forța intelectuală pe care o reprezentau, au trasat evoluția națiunilor și a statelor. Acest rol nu a încetat nici astăzi, fiindcă limbile, confesiunile, tradițiile și culturile diferitelor națiuni și etnii fac parte din patrimoniul umanității și se cuvin apărate și promovate, fiecare după specificul său, cu un important amendament însă: specificul fiecărui grup trebuie afirmat și apărat prin dialog cu alte grupuri, prin cunoaștere și prețuire reciprocă, prin interferențe reale și benefice pentru toți.

Istoria instituțională a UBB sintetizează întreaga tradiție culturală, științifică și confesională din Transilvania – unde a fost afirmat pentru prima oară în Europa, încă din secolul al XVI-lea, principiul toleranței religioase – fapt care a creat premisele necesare pentru ca instituția să dezvolte un program educațional multicultural și plurilingvistic adecvat atât legislației din România, cât și reglementărilor și valorilor europene. Adoptând drept principală modalitate de funcționare și de dezvoltare multiculturalismul, Universitatea Babeș-Bolyai răspunde deopotrivă necesității continuării tradiției și idealurilor de făurire a Europei unite.

Diversitatea lingvistică și cea culturală sunt elemente definitorii ale UBB, reprezentând specificul care diferențiază nu doar în mediul universitar românesc, dar și în context european. Proiectul de multiculturalitate promovat de Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, inclusiv după aprecierile oficialilor europeni, un model la nivel continental. Moștenirea și comunitatea multiculturală din Transilvania sunt o stare de fapt, pe care UBB o recunoaște și o asumă atât ca ambient social, cât și ca obiect al acțiunii proprii. Prin această politică, UBB reflectă concomitent, în organizarea sa administrativă, structura multiculturală a Transilvaniei și unitatea în diversitate a Uniunii Europene. Dimensiunea multiculturală nu este un scop în sine, ci o opțiune asumată de dezvoltare instituțională, prin care UBB creează un mediu propice pentru excelența didactică și de cercetare, pentru generarea de viziune și de soluții destinate comunității locale și societății în ansamblu.

 

Direcția ALUMNI din cadrul UBB se adresează tuturor absolvenților Universității Babeș-Bolyai și reprezintă interfaţa dintre Universitate şi absolvenţii săi. Obiectivul nostru este construirea unei comunități puternice de alumni ai Universităţii Babeş-Bolyai bazată pe o comunicare adaptată nevoilor acestora şi ale facultăţilor.

Principalele obiective pe care le urmărim sunt:

  • dezvoltarea și implementarea de proiecte menite să întărească legătura dintre universitate, absolvenți și studenți, cadre didactice și mediul de afaceri;
  • crearea unei comunități de alumni UBB, din toate domeniile și de pretutindeni;
  • implicarea absolvenților în dezvoltarea universității etc.

Principalele activități pe care le desfășurăm sunt:

  • Oferirea de servicii gratuite de consiliere și orientare în carieră pentru toți absolvenții UBB;
  • Promovarea în mediul online a oportunităților academice și de carieră adresate alumnilor UBB;
  • Organizarea de evenimente specifice, menite să crească gradul de angajabilitate al studenților și absolvenților UBB;
  • Activități de mentorat pentru studenți;
  • Grupuri de discuții între absolvenții din aceleași domenii de activitate etc.

Află cum poți ajuta și tu la dezvoltarea comunității de alumni ai UBB.

Intră în legătură cu noi;