Rólunk

Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a înființat în anul 1960, în cadrul Institutului Pedagogic.

În perioada 1960-1983, cursurile de zi cu durată de trei ani și cele fără frecvență, cu durată de patru ani, au fost absolvite de un număr de 1413 studenți, dintre care 144 au fost studenți din: Cipru, Columbia, Congo, Coasta de Fildes, Egipt, Gabon, Grecia, Libia, Portugalia, Siria, Suedia, Tunisia.

După o întrerupere de 7 ani, activitatea facultății s-a reluat, în anul 1990. În cei 15 ani care au trecut de la reînființare, peste 1800 de studenți au obținut “Diploma de licență în Educație Fizică și Sport” a Universității “Babeș-Bolyai”. Dintre aceștia peste 150 au fost tineri și tinere din Grecia, Ungaria, Lituania, Moldova. În luna iunie a anului 2000 a absolvit și prima promoție a liniei maghiare de studiu, înființată în anul 1996.

Din anul 1998, oferta facultății s-a lărgit prin înființarea specializării „Kinetoterapie”. La această specializare, activitatea este susținută de cadre didactice ale facultății, iar la o serie de discipline specifice, de specialiști din cadrul Spitalelor de Recuperare și Neurologie din orașul nostru, care au statut de asociați.

Pentru a veni în sprijinul sportivilor de mare performanță, pe lângă cursurile de zi, au fost organizate la specializarea „Educație fizică și sport” cursuri în regim de „fără frecvență”, IFR sau „frecvență redusă”.

Activitatea FEFS s-a extins în anul 1999, prin înființarea în orașul Bistrița, a unui Colegiu de Măiestrie Sportivă și Acrobatică pentru formarea antrenorilor în diferite ramuri sportive. Odată cu adoptarea structurilor conforme sistemului Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006, la Bistrița funcționează – ca extensie a FEFS – primul an de studiu la nivel licență cu durata studiilor de 3 ani, specializarea „Educație fizică și sport”.

Activitatea facultății s-a desfășurat, încă de la început, în Parcul Sportiv al Universitatii “Babeș-Bolyai”, înființat în anul 1932 de către eminentul om de știință, pedagog și mare iubitor al sportului, profesorul universitar doctor Iuliu Hațieganu, rector al Universității clujene. În acest parc, ce poartă azi numele creatorului său, și-au desăvârșit educația, devenind oameni și sportivi celebri, zeci de generații de studenți clujeni. Toți își amintesc cu mândrie, dragoste și respect de perioada studenției.

Printre absolvenții FEFS din promoțiile mai vechi sau mai recente se numără personalități de mare valoare din domeniul sportului, dintre care îi enumerăm pe: Bella Karoly (fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică), Simion Schobel (antrenor al selecționatei de handbal a Germaniei, fost campion mondial), Ioanis Tikos și Costas Saganis (antrenori ai echipelor reprezentative de baschet juniori a Greciei), Adelinho Jorge Suares (antrenor al reprezentativei de tineret a Portugaliei la baschet), Gabriela Szabo (campioană olimpică și mondială la atletism), Ionela Tarlea (campioană mondială la atletism), Maria Cioncan (medaliată la J.O la atletism), Simona Richter, Ioana Dinea, Laura Moise (medaliate la J.O și campionate europene la judo), atletele Nicoleta Grasu, Iloc Cristina, Mihaela Botezan.

În anul universitar 2005-2006, FEFS are înscriși 1937 de studenți la cursurile de nivel licență (3 ani și 4 ani) și master (1 an), la formele de învățământ de zi, cu frecvență redusă și învățământ la distanță, ultima formă fiind în curs de lichidare.

Începând cu anul academic 2005-2006, FEFS și-a restructurat oferta de studiu, aliniindu-se la prevederile PROCESULUI BOLOGNA care vizează edificarea unui spațiu european al învățământului superior prin compatibilizarea studiilor academice la nivelul Comunității Europene. În acest context, pentru studenții care și-au început studiile în acest an universitar, structura studiilor în domeniul « Educație fizică și sport » de care aparținem este următoarea:

1. nivel licență (3 ani) cu trei specializări:

  • Educație fizică și sport
  • Kinetoterapie și motricitate specială
  • Sport și performanță motrică

2. nivel master (2 ani) cu patru specializări:

  • Antrenament şi performanţă sportivă
  • Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism
  • Managementul organizaţiilor şi activităților sportive
  • Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor

Licențiații FEFS ai UBB sunt recunoscuți de către forurile de specialitate europene și mondiale, cu susținerea eventuală a unor examene de diferență nesemnificative. Această recunoaștere dovedește compatibilitatea curriculum-ului facultății cu structuri similare din toată lumea.

Formele de învățământ cu durata studiilor de 4 ani la nivel licență, 1 an la nivel master și Colegiul de măiestrie sportivă sunt în curs de lichidare. Absolvenții acestor forme se bucură de toate drepturile conferite de diploma dobândită.