Termene – conf 2014

Înregistrarea abstractului – 01.11.2014

Expedierea lucrării integral – 10.11.2014

Notificarea acceptării lucrării propuse – 14.11.2014

Publicarea programului pe site – 25.11. 2014

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca