Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

  • Asigurarea activităţii de întocmire şi gestionare a documentelor specifice pentru nivel licenţă: forma de învăţământ cu frecvenţă, specializarea Sport şi performanţă motrică – linia română, specializarea Sport şi performanţă motrică – linia maghiară și Kinetoterapie și Motricitate Specială – linia română și maghiară;
  • Pentru nivel master: forma de învăţământ cu frecvenţă, specializarea: Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor;
  • Asigurarea activităţii de evidenţă a situaţiilor şcolare ale studenţilor;
  • Asigurarea activităţii de informare a studenţilor şi a publicului.

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca