Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

Director departament, conferențiar dr. în cadrul Departamentului de Sporturi Individuale. Ca și domenii de interes sunt: educația fizică, judo, sporturi de combat, tehnici de supraviețuire, coaching in sport. Publicațiile cele mai importante de-a lungul carierei sunt: 5 cărți ca unic autor sau colaborator, 7 cursuri de specialitate ,1 articol ISI, 30 de articole publicate în reviste de prestigiu.

Pregatire profesionala

 • 2016 – Evaluator de competențe profesionale

  cod COR 241205, certificat de absolvire Seria J, Nr. 00201970, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • 2013 – Evaluator

  Programul de formare si conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță – ID. Proiectul POSDRU/86/1,2/S/60720;

 • 2008 – Titlu de doctor în Educație Fizica si Sport

  Diplomă de doctor – Diploma seria F nr. 0000884 din 10.10.2008 eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 • 1997 – Manager

  Managementscours at the Faculty Fysical Education (CALO) Windesheim Zwolle The Netherlands.

 • 1995 – Diplomă de licență

  Specializarea: Educație Fizică și SportUniversitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj-Napoca.

Curriculum Vitae


Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor