Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

Conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Jocuri Sportive, Facultatea de Educație Fizică și Sport.
Domeniile de interes profesional sunt: coaching în jocurile sportive, fotbal- bazele generale, metodica antrenamentului pe ramură de sport – începători și avansați, resursele umane în organizațiile sportive.
Reprezint echipa de fotbal formată din studenții UBB Cluj la competițiile naționale și intenaționale.
Sunt tutore la nivel de IFR, membru în Cosiliul Departamentului de Jocuri Sportive, membru în cadrul comisiei Organizare competiții sportive AOR, Filiala Cluj, membru FIEF Europe.
Cele mai importante publicații de-a lungul carierei universitare sunt: 4 cărți ca unic autor, 1 carte ca și co-autor, 2 lucrări cotate ISI; articole publicate în reviste de specialitate BDI – 15.

Pregatire profesionala

 • Iulie 2016 – Diplomă de Master – Manager și negociator de securitate

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea Istorie și Filosofie

 • Iulie 2014 – Diplomă de Formator de formatori

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

 • Septembrie 2007 – Titlul de Doctor în domeniul Psihologiei și Științele Educației

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

 • Iulie 1995 – Titlul de Licențiat în Educație Fizică și Sport în profilul Educație Fizică și Sport

  specializarea Educație Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de EducațieFizică și Sport.

Curriculum Vitae


Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor