Study programs (curricula)

Physical education and Sport Study curriculum 

Kinetoteraphy and special motricity Study curriculum 

Sport and motrical performance Study curriculum 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca