Regulamente interne ale universităţii

Admitere în Sistemul Bologna

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Regulament de organizare si desfasurare a examenului de finalizarea a studiilor – Licenta/Disertatie_09.03.2020

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanţă

Regulament burse IFR

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor