Regulamente interne ale universităţii

Codul de etică și deontologie profesională

Ghid pentru combaterea discriminării și codul de conduită privind antiseitismului

Ghid pentru egalitatea de gen

Admitere în Sistemul Bologna

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Regulament de organizare si desfasurare a examenului de finalizarea a studiilor – Licenta/Disertatie_09.03.2020

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanţă

Regulament burse IFR

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor