Regulamente interne ale facultăţii

Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

Procedura gradaţii de merit FEFS

 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca