Publicare – 2016

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail: conference_fefs@yahoo.com

 

Condiţii de redactare a articolelor:

Format pagină: pagină A4, Times New Roman, mărime 12; redactarea se va face la distanţă 1,5 între rânduri , cu marginile de 2 cm pe toate laturile.

Titlul: Times New Roman, mărime 14; în limba engleză şi română După titlu urmează numele autorilor urmate de prenumele, locul de muncă, adresa de corespondenţă şi adresa de email a primului autor.

Rezumatul: Toate articolele vor avea un rezumat în limba engleză şi în limba română, fiecare având aprox. 250 de cuvinte, urmat de 3-5 cuvinte cheie (engleză şi română).

Textul: va fi redactat integral în lb engleză.

Articolele experimentale vor avea următoarea structură: Introducere – Ipoteze (sau Obiective) – Materiale şi Metodă – Rezultate – Discutarea rezultatelor—Concluzii.

Celelalte tipuri de articole nu au un format impus.

Tabelele, figurile şi graficele vor fi numerotate consecutiv cu cifre arabe şi vor fi incluse în text. Maximum de pagini admis este de 10-12 (format A4)

Bibliografia: să fie întocmită după normele metodologice conform APA (American Psychological Association).

 

Condiţii de editare a posterului:

Format: 70 X 120 cm. Posterul va respecta indicaţiile structurale de la paragraful privind “condiţii de redactare a articolelor”.

 

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca