Publicare – 2012

Toate articolele trimise la timp vor fi publicate într-un volum cu ISBN, care va fi indexat BDI, de aceea vă rugăm să respectați condițiile de redactare.

Condiţii de redactare a articolelor

Format pagină: pagină B5, Times New Roman, mărime 12; redactarea se va face cu diacritice cu distanţă 1,5 între rânduri , cu marginile de 2 cm pe toate laturile.

Titlul: Times New Roman, mărime 14; în limba engleză şi română După titlul urmează numele autorilor urmate de prenumele, locul de muncă, adresa de corespondenţa şi adresa de email al primului autor.

Rezumatul: Toate articolele vor avea un rezumat în limba engleză şi în limba română, fiecare având aprox. 250 de cuvinte, urmat de 3-5 cuvinte cheie (engleză şi română). Articolele experimentale vor avea un rezumat structurat: Introducere-Obiective-Metode-Rezultate-Concluzii.

Textul: va fi redactat integral în lb engleză. Articolele experimentale vor avea următoarea structură: Introducere –Ipoteze ( sau Obiective) – Materiale şi Metodă – Rezultate – Discutarea rezultatelor -Concluzii. Celelalte tipuri de articole nu au un format impus. Tabelele, figurile şi graficele vor fi numerotate consecutive cu litere arabice şi vor fi incluse în text. Maximum de pagini admis este de 10 (format B5)

Bibliografia: să fie întocmită după normele metodologice conform APA (American Psychological Association):

http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx

 

Redactarea bibliografiei

Lista:

– ordonata alfabetic, iar în cazul aceluiaşi autor cronologic, începând cu data cea mai veche;

– lucrările cu un singur autor preced pe cele cu mai mulţi autori;

– înainte de ultimul autor se pune “&”;

– în cazul a mai mult de 6 autori se trece primul autor urmat de “et.al”;

– lista este spaţiată la 2 rânduri şi cu hanging indent;

– elementele şi ordinea lor în cadrul unei referinţe sunt de asemenea clar precizate;

– punctuaţia şi scoaterea în evidenţă prin caracterul literei – aldine, italice, subliniere – sunt de asemenea clar precizate;

– există reguli pentru fiecare tip de document în parte: carte, articol, lucrare de congres, document multimedia, web etc.

 

Exemple.

a) Articole din reviste:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (anul publicării). Titlul articolului. Titlul revistei, Numărul volumului, numărul paginilor.

Exemplu:

Steele, D., & Hayes, S. C. (1991). Stimulus equivalence and arbitrarily applicable relational responding. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56, 519-555.

b) Capitol dintr-o carte:

Formatul este Autor-Dată-Titlu-Sursă: Autor, A. A., & Autor, B. B. (anul publicării). Titlul capitolului.În A. Editor & B. Editor (Ed.),Titlul cărţii (paginile la care se găseşte capitolul). Locaţia: Editura.

Exemplu:

Barnes-Holmes, D., Stewart, I., Dymond, S., & Roche, B. (2000). A behavior-analytic approach to some of the problems of the self: A relational frame analysis. In M. Dougher (Ed.), Clinical behavior analysis (pp. 47-74). Reno, NV: Context Press.

c) Carte:

Autor, A. A. (anul publicării). Titlul cărţii. Locaţia: Editura.

Exemplu:

Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. London: Penguin.

 

Condiții de editarea posterului

Format: 70 X 120 cm. Posterul va respecta indicaţiile structurale de la paragraful privind “condiții de redactare a articolelor”.

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca