Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive

MOAS Anul I (din planul 2022-2023)

Semestrul 1.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR3025 Management şi marketing în organizaţii sportive/Management and Marketing for Sports Organisations 6 2 1 E DA
YMR3026 Carieră şi motivare/Sports Careers and Motivation 6 2 1 E DF
YMR3030 Resurse umane ale organizaţiilor sportive/Human Resources in Sports Organisations 6 2 1 E DF
YMR0010 Legislaţie şi etică în sport/Legislation and Ethics in Sport 6 1 2 C DA
YMR3029 Managementul evenimentelor sportive/Management of Sports Events 6 1 2 C DS

 

Semestrul 2.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR3027 Managementul contabil şi financiar în organizaţii/Accounting and Financial Management for Sports Organisations 6 2 1 E DF
YMR3031 Organizarea şi administrarea centrelor de întreţinere corporală/Organisation and Administration of Fitness Centres 6 1 2 C DS
YMR0009 Metode avansate de cercetare în motricitatea umană /Advanced Research Methods in Human Motor Skills 6 2 1 E DA
YMR3032 Managementul proiectelor /Project Management 6 1 2 E DS
YMR3033 Practică managerială în organizaţii sportive/Traineeship in Sports Organisations 6 4 VP DS

 

MOAS Anul II (din planul 2021-2022)

Semestrul 3.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YME3004 Tehnici şi metode de negociere şi comunicare (în lb. engleză)/ Negotiation and Communication: Techniques and Methods (in English) 6 2 1 E DS
YMR3035 Amenajarea şi gestionarea bazelor sportive/Development and Management of Sports Facilities 6 1 2 C DS
YMR3036 Managementul conflictelor/Conflict Management 6 1 2 E DF
Discipline opţionale 1
YMR3052 Managementul educaţional/Educational Management 6 2 1 E DA
YMR3040 Managementul perfomanţei sportive/Management of High Performance in Sports 6 2 1 E DA
Discipline opţionale 2
YMR0001/td> Stagiu de pregătire şi elaborare a disertaţiei/Dissertation Preparation and Writing 6 4 VP DSIN
YMR3043 Practică în organizaţii de agrement – outdoor/Traineeship in Leisure Activities Organisations – outdoor 6 4 VP DSIN

 

Semestrul 4.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YME3005 Dezvoltarea organizaţională şi managementul schimbării (în lb. engleză) / Organizational Development and Management of Change ( in English) 6 2 1 E DF
YMR3038 Leadership în sport/Leadership in Sport 6 2 1 E DS
YMR3042 Practică în centre de fitness/Traineeship in Fitness Centres 6 4 VP DS
Discipline opţionale 3
YMR3037 Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport şcolar /Management of Physical Education Activities and School Sports 6 1 2 E DSIN
YMR3053 Organizarea şi coordonarea activităţilor sportul pentru toţi/Organisation and Coordination of ‘Sports for All’ Activities 6 1 2 E DSIN
Discipline opţionale 4
YMR3046 Managementul activităţilor sportive a persoanelor cu dizabilităţi/Management of Sports Activities for the Disabled 6 1 2 C DSIN
YMR3041 Psihologia organizaţional-managerială/Organisational and Management Psychology 6 1 2 C DSIN
Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor