Invitaţi – 2016

PERERA ERIC, PhD, Assoc. professor, University of Montpellier, FRANCE

ZVONAŘ MARTIN , PhD, Assoc. Professor, Masaryk University Brno, Czech Republic

STĂNESCU MONICA, PhD, Professor, National University of Physical Education and Sports Bucharest, Romania

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca