Fișe discipline doctorat

Analiza biomecanica in sport

Antropologia Mișcării

Bio-psiho pedagogia dezvoltării și perfecționării capacității motrice

Paradigme contemporane

Tehnici de studiu ale mișcării umane (Etică)

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca