Fișe discipline doctorat

RO – Măsurări și evaluări în sportul de performanță

RO – Antropologia Mișcării

RO – Bio-psiho pedagogia dezvoltării și perfecționării capacității motrice

RO – Paradigme contemporane

RO – Tehnici de studiu ale mișcării umane

RO – Etică și integritate academică

EN – Anthropology of Movement

EN – Bio-psycho pedagogy of development and improvement of motor skills

EN – Study techniques of human movement

EN – Contemporary paradigms in monitoring performance capacity

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor