Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

Cadru didactic titular, Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice
Director de studii la forma de Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR);
Domeniile de interes: Educația Fizică, Antrenamentul sportiv, Atletism, Schi alpin, Interdisciplinaritatea Sport – Geografie;

Visiting Professor – “ Plymouth State University”, Plymouth, New Hampshire, USA;
Mobilități predare internaționale TEACHING STAFF – ERASMUS: 20

Activitate științifică
Cărţi – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic – 5
Cărţi publicate în calitate de coautor – 2
Capitole în volume collective – 1
Articole in-extenso în reviste cotate ISI cu factor de impact – 3
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de date international – 10
Articole publicate in reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferintelor internationale indexate BDI – 20
Lucrări în-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI) – 24
Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate – 2
Expert evaluator extern al ARACIS pentru Programele de Studiu prin Învățământ la Distanță;
Director regional al Proiectului de cercetare internaţional „Cross-cultural Extension of Project STIL” (2005- în prezent);
Membru în Proiectul instituțional de Cercetare cu finanțare națională Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-orășenesc Sinaia-Busteni-Azuga-Predeal-Rasnov-Brasov;
Membru în Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Educație Fizică și Sport – ICEFS.

Curriculum Vitae


Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor