Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

Lector dr., cadru didactic in cadrul Departamentului de Kinetoterapie si Discipline Teoretice. Domeniile de interes sunt afecțiunile neurologice în pediatrie, intervenția timpurie, învățarea motorie, hidroterapia, sporturile adaptate. Universitatea Babeș Bolyai acordă în 2016  Premiul pentru Excelență în activitatea didactică. A publicat 19 de articole din care 8 în reviste BDI, 1 articol ISI, capitole în 3 cărti,

Pregatire profesionala

 • 2017  Facilitări neuromusculare proprioceptive (în conceptul integrativ), Modulul 1, Baia Mare, Ministerul Sănătății, Școala Națională de Sănătate publică, Management și perfecționare în domeniul sanitar, București
 • 2017  Facilitări neuromusculare proprioceptive (în conceptul integrativ), Modulul 2, Baia Mare, Ministerul Sănătății, Școala Națională de Sănătate publică, Management și perfecționare în domeniul sanitar, București
 • 2016 Sustainable participation in sports activities for people with visual impairments,  Cluj Napoca
 • 2015 Movment Analysis and Education Strategies Course for the treatment of children with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions, , MAES Therapy
 • International, 150 ore, Budapest, Hungary
 • 2014 Certificat de absolvire a programului : Tehnician Evaluare, Recomandare, Furnizare si adaptare a Fotoliului Rulant, COR: 321403, niv I
 • 2014 Certificat de absolvire a programului : Tehnician Evaluare, Recomandare, Furnizare si adaptare a Fotoliului Rulant, COR: 321403, niv II
 • 2014 Cursul de instruire privind Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și  Sănătății din cadrul proiectului ”  Abilitățile contează”, organizat de Fundația Motivation România
 • 2008-2014  Doctor în   științe medicale Universitatea de Medicină şi Farmacie “luliu Haţieganu”, Cluj-Napoca Conducător ştiinţific: Prof.Dr. Benga Ileana, Tema lucrării : Hidroterapia adaptată, integrată în tratamentul de reeducare neuromotorie a copiilor cu paralizie  cerebrală
 • 2013 Curs : Bobath- NDT Introductory Cours to the Treatment and Managment of Children with Cerebral Palsy, European Bobath Tutors Association, course lider : Jean-Pierce –senior Bobath-NDT
 • 2008 Formare profesională în Anglia, The Kingfisher Community Special School, domeniile :Kinetoterapie, hidroterapie/înot terapeutic, terapie  ocupațională, sistemul educațional englez
 • 2006-2007   Curs de kineziologie a dezvoltării după Vojta aplicată sugarilor, copiilor şi adoleşcenţilor cu tulburări de mişcare,
 • 2005 Definitivare în învăţămînt
 • 2004 Curs de formare: Alternative and Augmentative Communication  (AAC) in the Field Of Special Education, organizat de : Staatliche Internatsschule fur Korperbehinderte, Raisdorf, Germany
 • 2004-2005   Formări profesionale în Olanda  la School Lyndensteyn  şi la  Centrul de Recuperare Revalidatie Friesland, domeniile : sistemul educațional olandez  școli speciale în Friersland kinetoterapie, Terapie  Oupațională,  calarie terapeutică, sporturi adaptate pt. pers. cu dizabilități
 • 2002-2003   Masterat în specializarea: Ed. Fizică și  Kinesiologie Facultatea De Ed. Fizică și Sport, Catedra de Discipline Teoretice  și Kinetoterapie, UBB, Cluj-Napoca
 • 26.06.2002  Licenţiat al Universităţii “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu titlul de licențiat în  kinetoterapie

Curriculum Vitae


Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor