Cadru Didactic

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Cluj Napoca

Profil

Cadru didactic în cadrul Departamentului Kinetoterapie și Discipline Teoretice, Facultatea de Educație Fizică și Sport, membru în Consiliul Departamentului Kinetoterapie şi Discipline Teoretice, membru în Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, tutore – nivel master, programul de studiu: Managementul organizaţiilor şi activităţile sportive – curs de zi.

Domeniile de interes sunt: educaţie fizică adaptată, managementul sportiv, managementul activităților sportive a persoanelor cu dizabilități, educația fizică. Cele mai importante publicații de-a lungul carierei universitare sunt: 2 cărți ca unic autor; 2 cărţi ca prim-autor; 4 cărţi ca şi co-autor; 1 lucrare cotată ISI; articole publicate în reviste de specialitate BDI – 17; articole publicate în reviste de specialitate CNCSIB B+, B – 9; publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate – 12; alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice – 21.

Pregatire profesionala

  • August 2009 – Titlul științific de Doctor în domeniul Management, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
  • Iulie 1994Titlul de Licențiat în Educație Fizică și Sport în profilul Educație fizică și sport,  specializarea Educație Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport.

 

Curriculum Vitae


Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor