Structură

Decan                                                      

Prof. dr. Gomboş Leon

Prodecani                                         

Conf. dr. Boros-Balint Iuliana

Conf. dr. Pop Nicolae Horaţiu

Directori de departamente

Prof. dr. Ciocoi-Pop Dumitru Rareş 

Conf.dr. Pop Ioan Nelu

Conf. dr. Baciu Marius Alin

Director departament Studii Doctorale

Prof. dr. Habil. Grosu Emilia

Secretariat

Dana Pop – Secretar Șef

Administrator şef

Toadere Monica

Inginer sistem

Butum Tiberiu Dumitru

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca