Educaţie fizică şi agrement în turism

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

EFAT Anul I (din planul 2021-2022)

Semestrul 1.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2002 Psihomotricitate/Psichomotility 6 2 2 E DA
YMR2003 Imagine şi publicitate în activităţile de agrement în turism/Image and Advertising in Leisure an Tourism Activities 6 2 2 E DA
YMR0010 Legislaţie şi etică în sport/Legislation and Ethics in Sport 6 1 2 C DA
YMR2028 Fiziologia efortului fizic/Exercise Physiology 6 2 1 E DA
Discipline opţionale
YMR2035 Alpinism şi escalada/Mountaineering and Climbing 6 1 2 C/td> DSIN
YMR2036 Discipline de combat/Combat Sports 6 2 1 C DSIN
YMR2043 Sporturi de iarnă – snowboarding şi schi de tură/Winter sports – Snowboarding and Ski Touring 3 2 VP/td> DA

 

Semestrul 2.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2005 Educaţia fizică şi calitatea vieţii/Physical Education and the Ouality of Life 6 2 2 E DA
YMR2045 Activităţi fizice recreative extracurriculare (în sală și aer liber) / Extracurricular Recreational Physical Activities (indoor and outdoor) 6 1 2 E DA
YMR0009 Metode avansate de cercetare în motricitatea umană /Advanced Research Methods in Human Motor Skills 6 2 1 E DA
YMR2031 Tehnici de supravieţuire în natură/Outdoor Survival Techniques 6 2 1 E DA
Discipline opţionale
YMR2037 Proiectarea şi coordonarea activităţilor sportive şcolare de agrement/Design and Coordination of School Sporting Leisure Activities 6 2 1 C DSIN
YMR2038 Potenţialul şi amenajările în agrementul turistic românesc/Leisure Activities in Romanian Tourism: Capacity and Development 6 1 2 C DSIN
Discipline facultative
YMR2044 Aplicaţii nautice şi tehnici de manevrare a ambarcaţiunilor/Nautical Sports and Watercraft Manoeuvring Techniques 3 2 VP DA

 

EFAT Anul II (din planul 2020-2021)

Semestrul 3.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2032 Tehnici de motivare a grupului în turism/Group Motivational Techniques in Tourism 6 1 2 E DA
YMR2012 Proiectare curriculară în educaţie fizică/Curricula Design in Physical Education 6 2 1 E DA
YME0002 Abordare interdisciplinară în EFS (în lb.engleză)/Interdisciplinary Approaches to Physical Education and Sport (in English) 6 1 2 E DSIN
YMR0001 Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de disertaţie/Dissertation Preparation and Writing 6 4 VP DSIN
Discipline opţionale
YMR2039 Fitness/Fitness 6 1 2 C DSIN
YMR2040 Sportul pentru toţi/Sports for All 6 1 2 C DSIN

 

Semestrul 4.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YME2046 Prim ajutor şi igiena echipamentului de prim ajutor (în lb. engleză) / First Aid and Hygiene of First Aid Kits (in English) 6 2 1 E DA
YMR2047 Influența factorilor de mediu asupra organismului uman/The Influence of Environmental Factors on the Human Body 6 2 1 E DA
YMR2013 Practica în activitatea de agrement turistic/Traineeship in Outdoor Leisure Activities 6 4 C DSIN
YMR2033 Practica în centre de întreţinere corporală /Traineeship in Fitness Centres 6 4 VP DSIN
Discipline opţionale
YMR2041 Dezvoltarea potenţialului creativ prin mijloacele EFS/Development of Creative Potential by Means of Physical Education and Sport 6 1 2 E DSIN
YMR2042 Activităţi fizice de agrement pentru persoane cu nevoi speciale/Leisure Physical Activities for Individuals with Special Needs 6 1 2 E DSIN
Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca