Școala Doctorală Educație Fizică și Sport

Organigrama Departamentului de Studii Doctorale

Director

Consiliul Școlii Doctorale
Conducători de doctorat    

 Secretar:                         

 

Proiect POCU

———————————————————————————————————————————–

Orare

———————————————————————————————————————————–

Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat in UBB

———————————————————————————————————————————–

Admitere

Metodologie admitere

———————————————————————————————————————————–

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca