Educaţie fizică şi sportvă

EFS Anul I (din planul 2022-2023)

Semestrul 1.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR0004 Anatomie funcţională/Functional Anatomy 5 2 2 E DD
YLR0005 Kinesiologie/Kinesiology 4 2 2 E DF
YLR0006 Psihopedagogie în educaţie fizică şi sport/Psychopedagogy in Physical Education and Sport 5 2 1 E DF
YLR0007 Handbal – bazele generale/Fundamentals of Handball 5 2 2 E DF
YLR0008 Gimnastică de bază/Fundamental Gymnastics Skills 5 2 2 E DF
YLR0009 Bazele generale ale atletismului/Fundamentals of Athletics 3 1 2 E DF
*YLR0001 Limba străină 1/Foreign Language 1 3 2 C DC
Semestrul 2.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR0010 Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului/Physical Education and Sport: Theory and Methods 5 2 2 E DF
YLR0011 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor/Health Education and First Aid 5 2 2 E DF
YLR0012 Istoria educaţiei fizice şi sportului/History of Physical Education and Sport 4 2 2 E DOU
YLR0013 Fotbal – bazele generale/Fundamentals of Football 5 2 2 E DF
YLR0014 Judo – teorie şi practică/Judo: Theory and Practice 4 1 2 E DD
YLR0015 Schi – teorie şi practică/Skiing: Theory and Practices 4 1 2 E DD
**YLR0002 Limba străină 1/Foreign Language 1 3 2 C DC
Cursuri facultative
YLX0011 Turism – aplicaţie practică/Tourism: Practical Applications 3 2 VP DS

 

EFS Anul II (din planul 2021-2022)

Semestrul 3.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR0027 Fiziologie generală/General Physiology 4 2 2 C DD
YLR0028 Metode de cercetare ştiinţifică utilizate în studiul motricităţii umane/Research Methods Used in Analysing Human Motor Skills 4 2 1 E DC
YLR0026 Tenis – teorie şi practică/Tennis: Theory and Practicet 5 2 2 E DD
YLR0019 Volei – bazele generale/Fundamentals of Volleyball 5 2 2 E DF
YLR0020 Atletism – teorie şi practică/Athletics: Theory and Practice 4 2 2 E DD
YLR0021 Inot – teorie şi practică/Swimming: Theory and Practice 5 2 2 E DD
Cursuri opţionale
YLX0002 Gimnastică ritmică – teorie şi practică/Rhythmic Gymnastics: Theory and Practice 3 1 2 C DD
YLX0016 Echipamente, aparate şi instalaţii folosite în sport/Sports Equipment, Devices and Facilities 3 1 2 C DS
YLX0017 Culturism – fitness/Bodybuilding – Fitness 3 1 2 C DS
Cursuri facultative
YLX0012 Sporturi de iarnă – aplicaţie practică/Winter Sports: Practical Applications 3 2 VP DD
Semestrul 4.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR0022 Evaluare motrică şi somatofuncţională/Evaluation of Motor and Functional Somatic Skills 5 2 2 E DD
YLR0023 Comunicare în educaţie fizică şi sport/Communication in Physical Education and Sport 5 2 2 E DC
YLR0024 Baschet – bazele generale/Fundamentals of Basketball 5 2 2 E DF
YLR0025 Gimnastică artistică – teorie şi practică/Artistic Gymnastics: Theory and Practice 5 2 2 E DD
YLR0003 Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă/Undergraduate dissertation: preparation and writing 3 2 VP DD
YLR1002 Stagiu de practică în activităţi de turism/Traineeship in Tourism Activities 4 4 VP DS
Cursuri opţionale
YLX0001 Rugby – teorie şi practică/Rugby: Theory and Practice 3 1 2 C DD
YLX0003 Tenis de masă – teorie şi practică/Table Tennis: Theory and Practice 3 1 2 C DD
YLX0018 Utilizare SOFT-uri specializate în EFS/Specialised Software Used in Physical Education and Sport 3 1 2 C DC
Cursuri facultative
YLX0014 Înot – competiție și utilitate / Swimming – Competition and Usefulness 3 2 VP DD
YLX0013 Sporturi nautice – aplicaţie practică/Water Sports: Practical Applications 3 2 VP DD

 

EFS Anul III (din planul 2020-2021)

Semestrul 5.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR1003 Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă 5 2 2 E DS
YLR1016 Activităţi motrice de timp liber – Badminton 4 1 2 E DS
YLR1005 Metodica predării gimnasticii în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1006 Metodica predării voleiului în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1007 Metodica predării baschetului în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1008 Stagiu de practică în baze de agrement 3 4 VP DS
Cursuri opţionale
YLX0014 Dansuri – teorie şi practică 3 1 2 C DD
YLX0019 Tehnici de autoapărare 3 1 2 C DS
YLX0007 Escaladă 3 1 2 C DS
Semestrul 6.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YLR1009 Activităţi motrice adaptate 4 2 2 E DS
YLR1010 Metodica predării atletismului în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1011 Metodica predării handbalului în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1012 Metodica predării fotbalului în şcoală 5 2 2 E DS
YLR1015 Gimnastică aerobică de întreţinere 3 1 2 E DS
YLR1013 Stagiu de practică în unităţi de învăţământ 3 4 VP DS
Cursuri opţionale
YLX0008 Sociologia educaţiei fizice şi sportului 5 2 1 C DOU
YLX0009 Management şi marketing în EFS 5 2 1 C DC
YLX0010 Etică şi deontologie în EFS 5 2 1 C DOU
Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor