Educaţie fizică şi agrement în turism

EFAT Anul I (din planul 2022-2023)

Semestrul 1.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2002 Psihomotricitate/Psichomotility 6 2 2 E DA
YMR2003 Imagine şi publicitate în activităţile de agrement în turism/Image and Advertising in Leisure an Tourism Activities 6 2 2 E DA
YMR0010 Legislaţie şi etică în sport/Legislation and Ethics in Sport 6 1 2 C DA
YMR2028 Fiziologia efortului fizic/Exercise Physiology 6 2 1 E DA
Discipline opţionale
YMR2035 Alpinism şi escalada/Mountaineering and Climbing 6 1 2 C/td> DSIN
YMR2036 Discipline de combat/Combat Sports 6 1 2 C DSIN
YMR2043 Sporturi de iarnă – snowboarding şi schi de tură/Winter sports – Snowboarding and Ski Touring 3 2 VP/td> DA

 

Semestrul 2.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2005 Educaţia fizică şi calitatea vieţii/Physical Education and the Ouality of Life 6 2 2 E DA
YMR2045 Activităţi fizice recreative extracurriculare (în sală și aer liber) / Extracurricular Recreational Physical Activities (indoor and outdoor) 6 1 2 E DA
YMR0009 Metode avansate de cercetare în motricitatea umană /Advanced Research Methods in Human Motor Skills 6 2 1 E DA
YMR2031 Tehnici de supravieţuire în natură/Outdoor Survival Techniques 6 2 1 E DA
Discipline opţionale
YMR2037 Proiectarea şi coordonarea activităţilor sportive şcolare de agrement/Design and Coordination of School Sporting Leisure Activities 6 1 2 C DSIN
YMR2038 Potenţialul şi amenajările în agrementul turistic românesc/Leisure Activities in Romanian Tourism: Capacity and Development 6 1 2 C DSIN
Discipline facultative
YMR2044 Aplicaţii nautice şi tehnici de manevrare a ambarcaţiunilor/Nautical Sports and Watercraft Manoeuvring Techniques 3 2 VP DA

 

EFAT Anul II (din planul 2021-2022)

Semestrul 3.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YMR2032 Tehnici de motivare a grupului în turism/Group Motivational Techniques in Tourism 6 1 2 E DA
YMR2012 Proiectare curriculară în educaţie fizică/Curricula Design in Physical Education 6 2 1 E DA
YME0002 Abordare interdisciplinară în EFS (în lb.engleză)/Interdisciplinary Approaches to Physical Education and Sport (in English) 6 1 2 E DSIN
YMR0001 Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de disertaţie/Dissertation Preparation and Writing 6 4 VP DSIN
Discipline opţionale
YMR2039 Fitness/Fitness 6 1 2 C DSIN
YMR2040 Sportul pentru toţi/Sports for All 6 1 2 C DSIN

 

Semestrul 4.
Cod Disciplină Nr Credite C S LP Evaluarea Felul disciplinei
YME2046 Prim ajutor şi igiena echipamentului sportiv (în lb. engleză) / First Aid and Hygiene of Sports Equipment (in English) 6 2 1 E DA
YMR2047 Influența factorilor de mediu asupra organismului uman/The Influence of Environmental Factors on the Human Body 6 2 1 E DA
YMR2013 Practica în activitatea de agrement turistic/Traineeship in Outdoor Leisure Activities 6 4 C DSIN
YMR2033 Practica în centre de întreţinere corporală /Traineeship in Fitness Centres 6 4 VP DSIN
Discipline opţionale
YMR2041 Dezvoltarea potenţialului creativ prin mijloacele EFS/Development of Creative Potential by Means of Physical Education and Sport 6 1 2 E DSIN
YMR2042 Activităţi fizice de agrement pentru persoane cu nevoi speciale/Leisure Physical Activities for Individuals with Special Needs 6 1 2 E DSIN
Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca          Protecția datelor cu caracter personal          Politica de utilizare a cookies-urilor