Departamentul de Studii Doctorale

Proiect POCU

Organigrama Departamentului de Studii Doctorale

Director                                       

Conducători de doctorat    

 Secretar:                         

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca