Cazare – conf 2014

Participanţii care doresc cazare, se pot adresa pentru rezervări la secretariatul conferinţei la: conference_fefs@yahoo.com. Cazarea nu este asigurată de către organizatori.

Hotel Universitas*** (http://www.ubbcluj.ro/en/studenti/campus/camine.html)

Hotel Napoca*** (http://www.hotelnapoca.ro/)

Hotel Sport *** (http://www.booking.com/hotel/ro/sport-cluj-napoca.ro.html)

Adresa Faculăţii str. Pandurilor nr.7, Cluj-Napoca, România

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca