Erasmus +

ERASMUS+ pentru STUDENȚI

Prin intermediul programului ERASMUS+, studenții au posibilitatea de a participa, în urma unei selecții, la o mobilitate de studii sau de practică (de regulă pe parcursul unui semestru), într-una dintre universitățile partenere, pentru care facultatea noastră are încheiat un contract bilateral.

Lista universităților partenere – Link

 

ERASMUS+ pentru PROFESORI

Prin intermediul programul ERASMUS+, profesorii au posibilitatea să susțină activități de predare sau de training într-o universitate parteneră, pentru care facultatea noastră are încheiat un contract bilateral.

Lista universităților partenere – Link

Rezultate selecţie mobilităţi ERASMUS de studiu pt. anul academic 2018/2019 Sesiunea I-a

În data de 04/05/2018, ora 13.30, la sediul Facultății de Educaţie Fizică și Sport, sala 89, s-a organizat concursul de selecţie pentru mobilităţile de studii alocate anului academic 2018/2019.

Comisia de selecţie certifică următoarele:

1.Daray Aron specializarea SPM, anul 2, (pentru Univ. Of Coimbra/Portugal) – ADMIS;

2.Kovacs Boroka, specializarea EFS, anul 1 (pentru Univ. Of Physical Education, Budapest/Ungaria) – ADMIS.

Responsabil departamental Lect.dr.Ioan-Niculaie NEGRU

Rezultate selecţie mobilităţi ERASMUS de studiu pt. anul academic 2018/2019 Sesiunea a II-a

Rezultate selecţie mobilităţi ERASMUS de studiu pt. anul academic 2018/2019 Sesiunea a II-a

În data de 08/06/2018, ora 15.00, la sediul Facultății de Educaţie Fizică și Sport, sala 89, s-a organizat concursul de selecţie pentru mobilităţile de studii alocate anului academic 2018/2019.

Rezultatele sunt următoarele:

1.RAPOS ROLAND, nivel master anul I, specializarea Antrenament și performanță sportivă, pentru Universitatea din Budapesta, ADMIS.

2.BALINT ABA ANDRAS, nivel master anul I, specializarea Kinetoterapia în afecțiunile aparatului locomotor, pentru Universitatea din Pecs, ADMIS.

 

Responsabil departamental Lect.dr.Ioan-Niculaie NEGRU

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca