Regulamente interne ale universităţii

Admitere în Sistemul Bologna

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

Statutul studentului UBB 

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanţă

Regulament burse IFR

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca