Fisele disciplinelor

Licenta

Educatie fizica si sport

An I

sem 1.

 • Anatomie funcţională
 • Kiensiologie
 • Psihopedagogie în educaţie fizică şi sport
 • Handbal – bazele generale
 • Gimnastică de bază
 • Bazele generale ale atletismului
 • Limba străină 1

sem 2.

 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
 • Istoria educaţiei fizice şi sportului
 • Fotbal – bazele generale
 • Judo – teorie şi practică
 • Schi – teorie şi practică
 • Limba străină 2

An II

sem 1.

 • Fiziologie
 • Metode de cercetare în educaţie fizică şi sport
 • Utilizare SOFT-uri  specializate în EFS
 • Volei – bazele generale
 • Atletism – teorie şi practică
 • Înot – teorie şi practică

Curs opţional 1

 • Rugby – teorie şi practică
 • Gimnastică ritmică – teorie şi practică

sem 2.

 • Evaluare motrică şi somatofuncţională
 • Comunicare în educaţie fizică şi sport
 • Baschet – bazele generale
 • Gimnastică artistică – teorie şi practică
 • Gimnastică aerobică de întreţinere
 • Stagiu de practică în activităţi de turism

Curs opţional 2

 • Tenis de masă – teorie şi practică
 • Tenis de câmp – teorie şi practică

An III

sem 1.

 • Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă
 • Fitness
 • Metodica predării gimnasticii în şcoală
 • Metodica predării voleiului în şcoală
 • Metodica predării baschetului în şcoală
 • Stagiu de practică în baze de agreement

Curs opţional 3

 • Dansuri – teorie şi practică
 • Lupte
 • Escaladă

sem 2.

 • Activităţi motrice adaptate pentru persoane aflate în condiţii special
 • Metodica predării atletismului în şcoală
 • Metodica predării  handbalului în şcoală
 • Metodica predării fotbalului în şcoală
 • Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă
 • Stagiu de practică în unităţi de învăţământ

Curs opţional 4

 • Sociologia educaţiei fizice şi sportului
 • Management şi marketing în EFS
 • Etică şi deontologie în EFS

Sport si performanta motrica

I. évfolyam

1. félév

 • Anatomie funcţională
 • Kiensiologie
 • Psihopedagogie în educaţie fizică şi sport
 • Handbal – bazele generale
 • Gimnastică de bază
 • Bazele generale ale atletismului
 • Limba străină 1

2. félév

 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
 • Istoria educaţiei fizice şi sportului
 • Fotbal – bazele generale
 • Judo – teorie şi practică
 • Schi – teorie şi practică
 • Limba străină 2

II. évfolyam

3. félév

 • Fiziologie
 • Metode de cercetare în educaţie fizică şi sport
 • Utilizare SOFT-uri  specializate în EFS
 • Volei – bazele generale
 • Atletism – teorie şi practică
 • Înot – teorie şi practică

Curs opţional 1

 • Rugby – teorie şi practică
 • Gimnastică ritmică – teorie şi practică

4. félév

 • Evaluare motrică şi somatofuncţională
 • Comunicare în educaţie fizică şi sport
 • Baschet – bazele generale
 • Gimnastică artistică – teorie şi practică
 • Bazele generale ale antrenamentului sportiv
 • Stagiu de practică în activităţi de turism

Curs opţional 2

 • Tenis de masă – teorie şi practică
 • Tenis de câmp – teorie şi practică

III. évfolyam

5. félév

 • Fiziologia efortului sportive
 • Psihologia sportului
 • Metodica antrenamentului pe ramură de sport – începători
 • Refacerea în activitatea sportive
 • Tehnici de monitorizare a performanţei sportive
 • Stagiu de practică în centre de iniţiere în sport – începători

Curs opţional 3

 • Dansuri – teorie şi practică
 • Lupte
 • Escaladă

6. félév

 • Biomecanica
 • Antrenament şi competiţie în sportul adaptat
 • Metodica antrenamentului pe ramură de sport – avansaţi
 • Tehnici şi metode pentru dezvoltarea calităţilor mortice
 • Echipamente, aparate şi instalaţii folosite în sport
 • Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă
 • Stagiu de practică în centre de iniţiere în sport – avansaţi/evenimente sportive

Curs opţional 4

 • Sociologia educaţiei fizice şi sportului
 • Management şi marketing în EFS
 • Etică şi deontologie în EFS

Kinetoteraoie si motricitate speciala

I. évfolyam

1. félév

 • Anatomie şi biomecanică
 • Baschet – bazele generale
 • Kinesiologie
 • Gimnastică de bază
 • Bazele generale ale atletismului
 • Handbal – bazele generale
 • Limba străină 1

2. félév

 • Bazele generale ale kinetoterapiei
 • Fiziologie
 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
 • Măsurare şi evaluare în kinetoterapie
 • Fotbal – bazele generale
 • Limba străină 2

II. évfolyam

3. félév

 • Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice
 • Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice
 • Semiologie
 • Metode de cercetare ştiinţifică utilizate în studiul motricităţii umane
 • Volei – bazele generale
 • Tehnici de manevrare a bolnavului

Curs opţional 1

 • Elemente de terapie ocupaţională
 • Refacere şi recuperare în sportul de performanţă

4. félév

 • Kinetoterapia în afecţiunile neurologice
 • Kinetoterapia în afecţiuni cardio-respiratorii
 • Masaj şi tehnici complementare
 • Stagiu de practică în centre de recuperare
 • Ortezare protezare
 • Stagiu  de aplicatii practice în mediul acvatic

Curs opţional 2

 • Metode şi tehnici de tonifiere musculară
 • Kinetoterapia în afecţiuni uro-genitale şi obstetricale

III. évfolyam

5. félév

 • Kinetoterapia în pediatrie
 • Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie
 • Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale
 • Elemente de fizioterapie
 • Stagiu de aplicaţii practice în mediul acvatic
 • Stagiu de practică în centre de asistenţă social

Curs opţional 3

 • Echipamente, aparate, instalaţii utilizate în kinetoterapie
 • Kinetoprofilaxia secundară şi terţiară

6. félév

 • Comunicare şi consiliere în kinetoterapie
 • Înot şi hidrokinetoterapie
 • Kinetoterapia în geriatrie şi gerontology
 • Stagiu în centre speciale de educaţie
 • Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă

Curs opţional 4

 • Management şi marketing în kinetoterapie
 • Utilizarea de SOFT- uri  specializate în kinetoterapie

Master

Antrenament si Performanta Sportiva (APS)

I évfolyam

1. félév

2. félév

II évfolyam

3. félév

4. félév

Educatie Fizica si Agrement in Turism (EFAT)

I évfolyam

1. félév

2. félév

II évfolyam

3. félév

4. félév

Managementul Organizaţiilor şi Activităţilor Sportive (MOAS)

Kinetoterapie in Afectiunilor Aparatului Locomotor (KAAL)

I évfolyam

1. félév

2. félév

II évfolyam

3. félév

4. félév

Doctorat

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca