home-slide3-black

Informaţii utile

Date

Se prelungeşte data de expediere a lucrării integrale până la  20.09.2019!

 • Notificarea acceptării rezumatului – 18.08.2019
 • Expedierea lucrării integrale – 20.09.2019
 • Notificarea acceptării lucrării propuse – 25.09.2019
 • Publicarea programului pe site – 09. 10.2019

Redactarea lucrărilor

 • Fiecare articol va fi redactat în limba engleză.
 • Un articolul nu va depăşi 9 pagini pentru studiile de cercetare, 6 pagini pentru lucrările tip eseu, care va fi redactat conform

Template-ului

 • Articolele trimise către publicare vor trece printr-un process de peer-review prin metoda double – blind. Cele selectate de Comitetul Ştiinţific vot fi incluse in volumul conferinţei (ISI Proceedings).
 • Articolele se vor trimite pe adresa: conference_fefs@yahoo.com

 

Condiţii de editare a posterului:

Format: 70 X 120 cm (format A0).

 • Propunere de structură: Introducere – Ipoteze (sau Obiective) – Materiale şi Metodă – Rezultate – Discutarea rezultatelor—Concluzii – Bibliografie selectivă

Taxe

 • O singură lucrare – 50 euro
 • A II-a lucrare – 20 euro (se accepta maxim 2 lucrări ca şi prim autor)
 • Participare doctoranzi – 20 euro/ lucrare (se accepta maxim 2 lucrări ca şi prim autor)
 • Pentru publicare în volumul conferinţei ISI Proceedings, după acceptarea articolului, se va achita o taxă separată de 50 euro pe articol).
 • Partcipare fără lucrare – 20 euro

Data limită pentru plata taxei de participare: 25.09.2019

Conturi pentru taxa de participare:

Banca Comercială Română SA

Gherman Alexandru Andrei (titular cont)

 • IBAN (Ron): RO15RNCB0106058255180002
 • IBAN (Euro): RO85RNCB0106058255180003   SWIFT: RNCBROBU

Specificaţii:  “taxa conferinta FEFS2019”!

Participanţii care doresc să plătească în lei vor achita contravaloarea taxei de participare în funcţie de cursul zilei a euro-ului.

Cazare

Grand Hotel Napoca

Hotel Universitas

 

Persoana de contact pentru rezervări:

Lector dr. Dan Mihai Gherţoiu

Tel: 0040-741-076330

email:  ghertoiudan@yahoo.com

Copyright © Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cluj-Napoca