magyar
romana
home
ADMITERE 2017

Admitere 2017 Master

Informaţii privind admiterea pentru anul universitar 2017- 2018, nivel master - CRITERII DE ADMITERE ŞI CALENDARUL ADMITERIIToate specializările - criterii şi calendar


ADMITERE 2017 – nivel MASTER, TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE, TOATE SPECIALIZĂRILE


REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)


REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2017/2018, conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016 aprobat în ședința Senatului din data de 6 februarie 2017 cu Hotărîrea nr. 1756


Cifra de şcolarizare, pentru anul universitar 2017/2018 – nivel master
Mesaj postat in data de 2016-12-22 in categoria ADMmaster