magyar
romana
home
ADMITERE 2017

Admitere 2017 Licenţă

Informaţii privind admiterea pentru anul universitar 2017- 2018, nivel licenţă - CRITERII DE ADMITERE ŞI CALENDARUL ADMITERIISpecializarea Educaţie fizică şi sportivă - Sport şi performanţă motrică


Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

Informaţii privind traseul aplicativREGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2017/2018, conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016 aprobat în ședința Senatului din data de 6 februarie 2017 cu Hotărîrea nr. 1756Mesaj postat in data de 2016-12-22 in categoria ADMlicenta