magyar
romana
home
ADMITERE 2018

Anunţ Erasmus 2018-2019

ANUNȚ BURSE INTERNAȚIONALE ERASMUS NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER PT ANUL UNIV. 2018-2019ANUNȚ BURSE ERASMUS NIVEL LICENȚĂ SI MASTER


În atenția studenților, nivel Licență și ai celor de anul I nivel Master, dacă intenționați să participați la o mobilitate internațională de studii, pt. anul univ. 2018-2019, prin programul ERASMUS+, vă rog să vă pregătiți dosarele de candidatură. Acestea vor putea fi predate subsemnatului, in zilele de luni (16/04 ora 10), marți (17/04 ora 12), joi (19/04 ora 13.30) la biroul de relații internaționale (sala 89). Instituțiile partenere le găsiți pe site-ul facultații noastre la rubrica relații internaționale (Mobilități Erasmus cadre didactice....aici găsiți și mobilitățile pentru studenți). Interviul va avea loc în ultima săptămână a lunii aprilie. Data, ora și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Informații despre conținutul dosarului puteţi găsi pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale http://www.cci.ubbcluj.ro/ Accesați ERASMUS, ERASMUS + programme countries, iar mai departe, Outgoing students. De aici puteți descărca formularele de care aveți nevoie pentru selecție (declarație și fișa candidatului). Pe lângă documentele menționate, la dosar, mai trebuie să adăugați un CV format Europass, o adeverință (cu media obținută la cea mai recentă sesiune), o scrisoare de intenție, certificatul de competență lingvistică și alte certificate de voluntariat sau diplome obținute. Certificatul de competență lingvistică, eliberat de către Centrul Alpha sau Lingua, poate fi depus la dosar și după data selecției. Dacă nu se respectă data pentru care v-ați angajat că-l veți prezenta, pierdeți posibilitatea de a merge în mobilitate. Pentru informații suplimentare mă puteți contacta la adresa: nicu.negru@ubbcluj.ro

Responsabil departamental


Lect.dr. Ioan Niculaie NEGRUMesaj postat in data de 2017-10-19 in categoria studentiinternationali