magyar
romana
home
ADMITERE 2018

FD EFAT 2015-2016

Fişele disciplinelor, master - Educaţie Fizică şi Agrement în Turism

Anul I semestrul I

Psihomotricitate
Imagine şi publicitate în activităţile de agrement în turism
Organizarea agrementului de tip outdoor în turism

Curs opţional

Rolul factorilor de mediu asupra organismului uman în activităţile de agrement
Disciplinele de combat şi influenţa lor asupra omului

Anul I semestrul II

Educaţia fizică şi calitatea vieţii
Activităţi de loisir
Metode avansate de cercetare în motricitatea umană (în lb.engleză)

Curs opţional

Potențialul și amenajările în agrementul turistic românesc
Strategii de grup în subsisteme EFAT diferite

Anul II semestrul III

Tehnici de motivare a practicării sporturilor de agrement
Proiectare curriculară în educaţie fizică
Abordare interdisciplinară în EFS (în lb.engleză)
Practica în centre de întreţinere corporală şi fitness

Curs opţional

Fitness-ul la populaţia şcolară şi adultă
Teoria și practica jocurilor școalre, de agrement și timp liber

Anul II semestrul IV

Dezvoltarea potenţialului creativ prin mijloacele EFS
Tehnici de supravieţuire în agrementul în natură
Teoria şi metodologia instruirii la vârsta preşcolară
Practica în activitatea de agrement turistic

Curs opţional

Proiectarea şi coordonarea activităţilor sportive extracurriculare
Sporturi de agrement în naturăMesaj postat in data de 2015-05-12 in categoria FDmasterate