magyar
romana
home
ADMITERE 2018

Regulamente

Regulamente în atenţia studenţilorRegulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Statutul Studentului din UBB

Regulament CFCIDFR

Regulament pentru sportivii de performanţă

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Admitere în sistemul Bologna

Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind admiterea la nivel licenţă, master şi doctorat

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Regulamentul Şcolii DoctoraleREGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2017/2018, conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016 aprobat în ședința Senatului din data de 6 februarie 2017 cu Hotărîrea nr. 1756

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAIMesaj postat in data de 2013-02-12 in categoria regulamenteFEFS